beokepinre

עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לעובדים תנאים הגונים. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה תלוי ביום השנה לבקשת העובד, מכיוון שעלויות הנדל”ן נופלות רק על חשבון העובד. העלות המשוערת של השכרה היומית של דירה בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת מובנת של פרסי עובדים. בנות משאירות טיפים מלקוחות באופן אישי. המשימה העיקרית של חברת הליווי הישראלית דירות דיסקרטיות בחיפה – לספק לעובדים עבודה טובה עם הכנסה טובה, ולקוחות עשירים מציעים שירותים ישירות את הנכס הטוב ביותר. גישה זו היא שנותנת את הכוח לפתח שותפות ארוכה, אשר תהיה נוחה הן לעובדים והן ללקוחותינו.

Nothing found

Apologies, but no entries were found.