eluncodis

עם ההגעה לישראל, החברה יוצרת דירות נוחות לבנות. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה משפיע על ההכרזה על הנערה עצמה, מכיוון שעלויות השכירות הן רק במאזן הילדה. העלות הממוצעת של השכרה יומית של דירה בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת גארבון של פרמיות עובדים. בנות משאירות בונוסים מלקוחות באופן אישי. משימת העדיפות של סוכנות ישראל דירות דיסקרטיות קריות – לספק לעובדים עבודה טובה עם רווחים גדולים, וגברים עשירים מספקים שירותים ישירות לנכסים הטובים ביותר. גישה זו מספקת באופן בלעדי כוחות לזכות בשיתוף פעולה ממושך, שיהיה רווחי הן לבנות והן ללקוחותינו.

Nothing found

Apologies, but no entries were found.