kabcytarpo

עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לבנות תנאים נוחים. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה תלוי אך ורק בבקשת הנערה, מכיוון שעלויות השכירות הן אך ורק במאזן העובדת. העלות הממוצעת של השכרת השכרה יומית בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.תעודת פרסי עובדים. בונוסים מלקוחות הילדה לוקחים את עצמם באופן אישי. יעד עדיפות של חברת הליווי ישראל נערות ליווי תל אביב – צור את התעסוקה הטובה ביותר עם רווחים גדולים, ולקוחות עשירים הופכים שירותים באופן בלעדי לאיכות הטובה ביותר. רק גישה זו מאפשרת לפתח שותפות ארוכה, שתיהיה נוחה הן לבנות והן ללקוחות שלנו.

Nothing found

Apologies, but no entries were found.